Şirketimize Genel Bakış

Subel şirketi 2014 yılında Susurluk Belediye'si tarafından kurulmuştur. Şirket, Türk Ticaret Hukukuna tabi olup Limited Şirket statüsünde çalışmaktadır. Şirket, Balıkesir bölgesinde kamu şirketleri içerisinde en fazla katma değer sağlayan kuruluş olmak ve Susurluk halkına en iyi hizmetlerin, faaliyetlerin getirilip sunulması amacını taşımaktadır.

Susurluk bölgesinde kamu kurumlarında personel temin hizmetlerinin yürütülmesinde Subel önemli bir paya sahiptir. Faaliyette bulunan bir çok kuruma göre Subel, hem ana işverenler tarafından hemde çalıştırılan personel bakımından hizmetlerin yapılış biçimleri ile diğer yasal süreçlerin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetin yüksek olduğu bir kurum olmaktadır.

Amaçlar doğrultusunda büyüyerek daha fazla hizmetin sunulmasını için Subel tüm çalışmalarını sağlam bir şekilde yürütmeye devam etmektedir. Kuruluş gününden bugüne kısa zamanda yıllık 9 milyon TL ciroya ulaşmış, kaferya rastaurant işletmeleriyle 4 noktada hizmet yapar ve subelmarket tescilli ismi ile esatış alanında aktif şirket haline gelmiştir.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanuna göre Limited Şirket olup tam ünvanımız; Subel Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' dir. Sermaye yapısı olarakta taahhüt edilmiş sermaye - TL olup tüm sermaye, payın tamamına sahip olan Susurluk Belediyesi Tarafından - TL olarak ödenmiştir.

Misyon; Bölgemiz halkımız ve iş ortaklarımız personel temin hizmetleri, proje hazırlama, eğitim, restaurant işletme ve e-satış alanlarında en iyi hizmeti hak etmektedir.

Vizyon; Balıkesir bölgesinde personel temin hizmetleri konusunda en çok tercih edilen ve beğenilen, misafirlerini en iyi ağırlayan restaurantlara ve esatış alanında yüksek hacimli sahip firma olmak istiyoruz.

Hizmetlerimiz

 

Şirketimiz ayrıca SUBELMARKET ve SUBEL AYRAN markaları ile çeşitli gıda ürünlerinin üretim, satış ve pazarlanması faaliyetlerini de yürütmektedir.

internet satış mağazası : www.subelmarket.com

İnsan Kaynakları

Subel, kurulduğu günden bu yana çalışanlarını en değerli kaynağı olarak görür. Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarından başladığına inanır. İnsan kaynağında ayrım yapmaz. Beyaz yaka mavi yaka ayrımı olmaksızın tüm personellerimizi çalışan olarak görmektedir.

Yan Haklar Subel, çalışanlarımıza yılda 2 defa ikramiye ödemesi, bireysel emeklilik primi, gece vardiya zammı, yemek ücreti, yakacak yardımı, eğitim yardımı, çocuk yardımı ve evlilk yardımı olarak düzenli bir şekilde ilave ödemelerimiz olmaktadır.

Sendikal Haklar Subel olarak tüm çalışanlarımız istedikleri sendikalara üye olabilmektedirler. İş yerimizde aktif sendika bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Subel, faaliyet alanı nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara özel bir önem verir. Tüm operasyonlarında çalışanlarının ve tüm paydaşlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda olmasını iş önceliği olarak görür. Eğitim planlamasında önceliklendirilen iş güvenliği eğitimleri ve önleyici yaklaşım ile şirket içinde iş güvenliği kültürü oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı tüm çalışanlarını en üst seviyede korumayı hedefler.

Tazminat Politikası Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına yasanın 14, 24 ve 25. Maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir. İhbar tazminatı: İhbar tazminatı için ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi uygulanmaktadır. Buna göre, ihbar tazminatı işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin feshedileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir.

Bize başvurularınızı alttaki formu doldurarak bilgi@subel.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Subel Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Adres : Yeni Mahalle Hasan Şen Sokak No:6/3 Susurluk Balıkesir

Mersis 0784030704900013
Susurluk Vergi Dairesi 07840307049
Ticaret Sicil 002083

Banka IBAN : TR 69 0001 2009 2480 0010 2601 28

Telefon : 0 (266) 865 40 80 Fax : 0 (266) 865 40 80

E-Posta: bilgi@subel.com.tr
www.subel.com.tr